el

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ YAMABIKO (GDPR)

Εισαγωγή

Η Yamabiko Corporation με έδρα το 7-2 Suehirocho 1 - Chome Ohme Tokyo Japan είναι ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων.Η Yamabiko Corporation θα αναφέρεται παρακάτω ως ''Yamabiko''.


Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους υπαλλήλους μας,τους πελάτες,τους αντιπροσώπους,τους εμπόρους,τους προμηθευτές και άλλα άτομα,για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική.


Αυτή η πολιτική ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε,χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,καθώς και τον τρόπο πρόσβασης,ενημέρωσης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.


Πεδίο Εφαρμογής

Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για την επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων που θα μεταφερθούν από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) στην Ιαπωνία,βάσει της συμφωνίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ της Yamabiko Corporation και της Yamabiko Europe SA ή άλλων εταιρειών ή για τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που πρόκειται να αποκτηθούν από την Yamabiko Corporation απευθείας από εσάς.


 • Προσωπικά δεδομένα υποκείμενων δεδομένων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)


Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:


 • Για πωλήσεις και μάρκετινγκ
 • Για την προώθηση των εμπορικών σημάτων της Yamabiko
 • Για σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων
 • Για την πρακτική επιβεβαίωση πριν από τη μαζική παραγωγή
 • Για την παροχή υπηρεσιών πριν/μετά
 • Για την μελλοντική επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Για έλεγχο ποιότητας
 • Για την επίλυση προβλημάτων ποιότητας των προϊόντων
 • Για την εκτέλεση της συμφωνίας αποζημίωσης
 • Για γενική επεξεργασία πληροφοριών ανθρωπίνου δυναμικού
 • Για την αξιολόγηση των εργαζομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,όπως απαιτείται,για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν,καθώς και για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και την επιβολή των συμφωνιών μας.


Κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για την λειτουργία της επιχείρησης μας,την παράδοση,την βελτίωση και την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας,την αποστολή διαφημιστικών και άλλων τρόπων επικοινωνίας που σχετίζονται με την επιχείρηση μας και για άλλους νόμιμους σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αλλιώς με τη συγκατάθεση σας.


Μπορεί να γίνεται κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με τους ακόλουθους τρόπους:


-Εντός της Yamabiko ή άλλων εταιρειών του ομίλου Yamabiko για σκοπούς επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων.

-Με τα άτομα της εταιρείας μας που επεξεργάζονται δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων μας) ώστε να παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα,υπηρεσίες ή άλλες συναλλαγές

.

Παραδείγματα είναι,ενδεικτικά,τα εξής:επεξεργασία παραγγελιών,παροχή υποστήριξης πελατών κ.λπ.


-Εάν σας ειδοποιήσουμε διαφορετικά και συναινέσετε στην κοινή χρήση.


Είναι πιθανό ότι θα χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό απαιτείται από το νόμο,την κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία ή εάν έχουμε καλή πίστη ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για: (1) τη διερεύνηση,την πρόληψη ή την ανάληψη δράσης σχετικά με εικαζόμενες ή πραγματικές παράνομες δραστηριότητες ή με την παροχή βοήθειας στις κρατικές υπηρεσίες επιβολής της νομοθεσίας, (2) την επιβολή των συμφωνιών μας μαζί σας,(3) να ερευνήσουμε και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι τυχόν ισχυρισμών τρίτων,(4) να προστατεύουμε την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας και (5) την άσκηση ή προστασία των δικαιωμάτων της Yamabiko.


Ασφάλεια

Πρόθεση μας είναι να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα αντιμετωπίζουμε με ασφάλεια.Από αυτή την άποψη,εφαρμόζουμε φυσικές,διοικητικές και τεχνικές διασφαλίσεις με σκοπό να εξασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,χρήση ή αποκάλυψη.Απαιτούμε επίσης από τα άτομα της εταιρείας που επεξεργάζονται τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των αντιπροσώπων μας),να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,χρήση και αποκάλυψη.


Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και διόρθωση

Εάν οποιαδήποτε στιγμή πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς είναι εσφαλμένα,μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και ακόμα και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε,δωρεάν.Ωστόσο,σε περίπτωση καταχρηστικών αιτημάτων,ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος.Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.Ωστόσο,λάβετε υπόψη ότι αυτό ενδέχεται να μας εμποδίσει στο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.Εάν θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα,μπορείτε να επικοινωνήσετε στο gdpr@yamabiko-corp.co.jp


Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους,μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη βελγική επιτροπή απορρήτου

https://www.privacycommission.be/fr


Διεθνής μεταφορά δεδομένων

Οποιαδήποτε μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή προορίζονται για επεξεργασία μετά από μεταφορά σε αποδέκτες χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Διεθνής μεταφορά δεδομένων),θα πραγματοποιείται μόνο εάν,με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτής της πολιτικής και του εφαρμοστέου δικαίου,τηρούνται από εμάς και τους διαχειριστές μας,συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω μεταφορών των προσωπικών σας δεδομένων από μια χώρα εκτός του ΕΟΧ σε μια άλλη χώρα εκτός του ΕΟΧ.


Η διεθνής μεταφορά δεδομένων νομιμοποιείται βάσει της νομικής βάσης,συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων.


-Μεταφορές βάσει απόφασης επάρκειας (επαρκές επίπεδο προστασίας) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

-Μεταφορές που υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις,συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή

-Συναινέσατε ρητά στην προτεινόμενη μεταφορά,αφού ενημερωθήκατε από εμάς για τους πιθανούς κινδύνους τέτοιων μεταφορών για εσάς λόγω της απουσίας απόφασης επάρκειας και κατάλληλων διασφαλίσεων.

-Η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος σας.


Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας δεδομένων

Παρακολουθούμε τακτικά την ισχύουσα πολιτική προστασίας δεδομένων και προβαίνουμε σε ενημερώσεις σε αυτή την ιστοσελίδα.Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Μαΐου,2018


Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση gdpr@yamabiko-corp.co.jp εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων ή για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.