el

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών και των ειδικών προσωπικών πληροφοριών σε αυτή την κοινωνία των προηγμένων επικοινωνιών-πληροφοριών και προσπαθεί να προστατεύσει αυτές τις προσωπικές πληροφορίες βάσει της πολιτικής που παρατίθεται παρακάτω.


1.Απόκτηση προσωπικών πληροφοριών

Η εταιρεία αποκτά προσωπικά στοιχεία με νόμιμα και δίκαια μέσα.


2.Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Η εταιρεία χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία εντός του πεδίου εφαρμογής του ακόλουθου σκοπού χρήσης που αναφέρεται κατά τη στιγμή της απόκτησης ή εντός του πεδίου εφαρμογής του σκοπού χρήσης που είναι σαφές βάσει των συνθηκών απόκτησης στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δεν τα χρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς, εκτός αν έχει τη συγκατάθεση του ατόμου ή εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία.


Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με του πελάτες

(1)Αποστολή πληροφοριών για εκδηλώσεις

(2)Υποστήριξη για ερωτήσεις και έρευνες

(3)Εκτέλεση των συμφωνιών

(4)Διαπραγματεύσεις,συναντήσεις κ.λπ με πελάτες


Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους

(1)Άσκηση των δικαιωμάτων και εκτέλεση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τον νόμο περί εταιρειών

(2)Παροχή διάφορων οφελών

(3)Εκτέλεση διάφορων πολιτικών των μετόχων (ερωτηματολόγια κ.λπ)

(4)Διαχείριση μετόχων σύμφωνα με τη νομοθεσία


Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα στελέχη,τους υπαλλήλους κ.λπ άλλων εταιρειών συμπεριλαμβανομένων των πελατών,των κρατικών και δημόσιων γραφείων κ.λπ.

(1)Διάφορες ανακοινώσεις,εκθέσεις,έρευνες,διαπραγματεύσεις κ.λπ για επιχειρηματικές δραστηριότητες

(2)Πληρωμές,έσοδα,διαχείριση πιστώσεων κ.λπ.


Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους υποψήφιους για εργασία

(1)Παροχή και κοινοποίηση πληροφοριών για τις προσλήψεις κ.λπ. στους υποψήφιους για εργασία

(2)Διαδικασίες πρόσληψης στην εταιρεία.


3.Παροχή προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία,η εταιρεία δεν θα παρέχει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους(εξαιρουμένων των εξωτερικών συνεργατών),χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ατόμου.


4.Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει από κοινού τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τις εγχώριες θυγατρικές της και τις θυγατρικές στο εξωτερικό με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1)Στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται και χρησιμοποιούνται,Όνομα,ημερομηνία γέννησης,ηλικία,φύλο,διεύθυνση,αριθμός τηλεφώνου,διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,ιστορικό αγοράς προϊόντων

(2)Πεδίο εφαρμογής των ατόμων που τα μοιράζονται και τα χρησιμοποιούν:η εταιρεία,η εγχώριες θυγατρικές της και οι θυγατρικές της στο εξωτερικό

(3)Σκοπός χρήσης των ατόμων που τα χρησιμοποιούν (όπως περιγράφεται στο 2.Χρήση προσωπικών πληροφοριών,πιο πάνω)

(4)Όνομα του υπεύθυνου για τη διαχείριση τέτοιων προσωπικών δεδομένων Yamabiko Corporation.


5.Διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών

-Η εταιρεία θα διατηρήσει την ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών και θα τις διαχειριστεί με ασφάλεια.

-Για την πρόληψη απώλειας,βλάβης,αλλοίωσης,δημοσιοποίησης κ.λπ. προσωπικών πληροφοριών, η εταιρεία θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των πληροφοριών για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,ιούς υπολογιστών κ.λπ.

-Η εταιρεία δεν θα επιτρέψει την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών μέσω ενεργειών,όπως απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις,εξωτερική μετάδοση κ.λπ.


6.Παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών

Σε περίπτωση που η εταιρεία αναθέτει σε τρίτους την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,τότε αυτοί θα είναι υποχρεωμένοι να μην τα αποκαλύπτουν και παρέχουν σε άλλους και θα πραγματοποιείται η ορθή διαχείριση.


7.Γνωστοποίηση,τροποποίηση,τερματισμός χρήσης και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι το άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκάλυψη,την τροποποίηση,τον τερματισμό χρήσης,τη διαγραφή κ.λπ. των προσωπικών του δεδομένων,και θα απαντήσει σε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα χωρίς καθυστέρηση.Επιπλέον,εάν έχετε οποιαδήποτε άποψη ή ερώτηση σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία,παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης προσωπικών πληροφοριών.


8.Οργάνωση/δομή

-Η εταιρεία θα διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας προσωπικών πληροφοριών και θα εφαρμόσει την κατάλληλη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών

-Η εταιρεία θα παρέχει κατάρτιση στους διευθυντές και τους υπαλλήλους της όσον αφορά την προστασία προσωπικών πληροφοριών και τις κατάλληλες μεθόδους διαχείρισης και θα διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες της.


9.Θέσπιση,εφαρμογή,συντήρηση και βελτίωση του προγράμματος προστασίας των προσωπικών πληροφοριών

Για την εκτέλεση αυτής της πολιτικής,η εταιρεία θα θεσπίσει ένα πρόγραμμα προστασίας προσωπικών πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων αυτής της πολιτικής,των κανόνων προστασίας προσωπικών πληροφοριών και των σχετικών κανόνων/κανονισμών),και θα το διαδίδει στους υπαλλήλους της και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,θα το εφαρμόζει,θα το συντηρεί και θα το βελτιώνει συνεχώς.


10.Χειρισμός συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών

Η εταιρεία τηρεί τον ''Νόμο για τη χρήση αριθμών για τον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου ατόμου στις διοικητικές διαδικασίες'' και τις ''Οδηγίες για τη σωστή διαχείριση συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών (έκδοση Business)'' διαχειρίζεται σωστά τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία.


May 30, 2017
Representative Director President & C.E.O Yoshiaki Nagao